tisdag 7 mars 2017

Ökad "ojämlikhet" i Fotbollseuropa.

Den här grafen visar hur ojämlikheten mellan "stora" och "mindre" fotbollsnationer ökat i Europa. Kurvan visar de "mindre" nationernas (dvs alla länder utom Spanien, Italien, England, (Väst)tyskland, Frankrike och Portugal) andel av finalisterna i EM/VM och EC. Kurvan börjar 1970, men inkluderar alla finaler fr o m 1955/56 och framåt. Kulmen nåddes 1988, då "de små" hade tagit 34,3% av finalplatserna. Fr o m Bosmandomen har siffran sjunkit till 11,7%... "Ojämlikheten" har m a o tredubblats.